JPK VAT

Na marginesie moich zainteresowań:

Prowadzący działalność gospodarczą i używający aplikacji e-mikrofirma dla dostarczania sprawozdań JPK-VAT, może mieć fałszywe poczucie, że skoro ustawił w aplikacji hasło jego dane są chronione. Wystarczy jednak, obejrzeć plik bazy danych SQLite, z katalogu użytkownika, na którym uruchamiana jest e-mikrofirma:
c:\Users\<user>\AKMF\<nip>.db
by się przekonać, że wszystko jest dostępne:

-- raport za ubiegly miesiac
sqlite> .mode column .mode list sqlite> .headers on sqlite> SELECT business_periodYear AS Rok, business_periodMonth AS Miesiac, technical_type AS 'z/s', business_refid AS faktura, business_contractorNIP AS NIP, business_contractorName AS nazwa, business_netValue AS netto, business_grossValue AS brutto, business_taxValue AS VAT FROM 'invoices' WHERE business_periodYear=(SELECT strftime('%Y',date('now','-1 month'))) AND business_periodMonth=(SELECT strftime('%m',date('now','-1 month'))) ; Rok|Miesiac|z/s|faktura|NIP|nazwa|netto|brutto|VAT 2018|3|PURCHASE|FF/.../...|...|...|xxx.xx|xxx.xx|xx.xx 2018|3|PURCHASE|... 2018|3|PURCHASE|... 2018|3|SELL|... (wyciąłem dane z przykładowego output)

Warto mieć świadomość co kopiujemy na pendriva, Dropbox…

Z drugiej strony, tą słabość można wykorzystać by tworzyć sobie własne wyciągi z danych, które już raz z mozołem wprowadziliśmy. Powyższy “select” można zapisać w katalgu AKMF, np. jako faktury.sql i wówczas w command.com lub PowerShell wywoływać go poleceniem:

C:\Users\<user>\AKMF> sqlite3 -batch <nip>.db '.read faktury.sql'