Aniołek

Na początek i dla podrażnienia apetytu, model do obejrzenia bezpośrednio w przeglądarce internetowej (WebGL).  

Angel WebGL

Aniołek w WebGL
(zalecam oglądanie na “kablowym” internecie – 80 MB)  

95.

Model powstał na bazie 95 zdjęć figurki, zrobionych z trzech kątów pionowych przy utrzymanej odległości – promieniu.

(Prawdopodobnie) refleksy światła spowodowały wady generowanego modelu. Ponieważ kolejny etap (fotogrametria) jest czasochłonny, zastanawiam się nad metodą oceny warunków fotografowania – poza oczywistym zdobyciem doświadczenia.

Poprzednie dwie próby nauczyły mnie, że model powinien być nieruchomy, a kamera-aparat krążyć wokół niego, bo algorytmy fotogrametryczne używają drugiego planu (tła) dla określenia kąta pod którym widziany jest obiekt – a stąd położenia tworzących go krawędzi.

2,5h

Zestaw obrazów wrzuciłem do Meshroom (wersja dla linux – Slackware 14.2/Ktown).

Angel

Aniołek rys. 1. Obraz po prawej to już model z “oblepiony” teksturą 

Wygenerowanie modelu trwało łącznie 2,5 godziny (CPU 16 rdzeni / 32 wątki). Zużycie 16G pamięci pod korek i pod koniec, na ostatnim etapie, program zatrzymał się (ale nie wysypał!) z powodu jej braku. A jednak bez problemu dał się namówić na kontynuację – to świadczy o dobrej jakości narzędzia. Plik obj wraz z towarzyszącym mu mtl (tekstury) dał się zaimportować do Blendera 3d (2.79b) i tu kolejna nauka: model obj z mtl należy oglądać w standardowym silniku renderującym “Blender Render”, a nie “Cycles”!

Angel

Aniołek rys. 2.

10x

Dość pochopnie, model obj “przefiltrowałem” przez Instant Meshes porządkując i redukująć siatkę verteksów 10 krotnie. Jednak utraciłem tym samym relację do pliku tekstur mtl. Muszę popracować nad usprawnieniem etapu retopologii. 

Angel

Aniołek rys. 3.

Tymczasem “gorący”, wygenerowany model warto najpierw odchudzić w Blender 3d modyfikatorem Decime o wartości, np. 0,1.   

WIP

Work In Progress: model w Blenderze, częściowo naprawiony (zniekształcenia od refleksów światła) narzędziami do rzeźbienia .

Angel

Aniołek rys. 4.